Policy, säkerhet och cookies

INTEGRITETSPOLICY
Personlig information är just det, personlig. När du delar med dig av dina personuppgifter till Viola Design gör du förmodligen det för att du ska beställa från oss, och då har du också rätt att veta hur vi hanterar dina uppgifter. Därför kommer här en förklaring.

1. Data
Viola Design använder bara personlig information som vi får direkt av dig, t.ex. då du beställer en produkt eller en service av oss.
Vi använder följande uppgifter:
- Avsändares och mottagares namn samt adress
- Telefonnummer
- Faktureringsadress
- E-postadress
- Betalningsinformation
- IP-adress
Uppgifter om leveransadress behövs för att vi ska kunna leverera din beställning till önskad mottagare.

Du kan välja att registrera dig som kund hos oss. Förutom dina personliga uppgifter sparar vi då också det användarnamn du registrerar. Anledningen till det är att underlätta för dig så att du slipper fylla i dina uppgifter på nytt varje gång du gör en beställning. Du kan när som helst själv ändra dessa uppgifter.

2. Säkerhet
All information du ger oss skyddas med hjälp av den mest avancerade tekniken, så att ingen obehörig ska kunna komma åt den. Behöver vi dela med oss av uppgifter till andra företag kräver vi att de behandlar och skyddar uppgifterna på ett likvärdigt sätt. Företagen får endast använda uppgifterna för det syfte för vilket de delades.

3. Tid för lagring
Vi behåller dina uppgifter så länge som det krävs för att vi ska kunna utföra ordern och därefter i ytterligare max två år. Därefter raderas uppgifterna, såvida vi inte genom lagkrav är tvungna att spara dem längre. T.ex. kräver lagen att vi sparar betalningsinformation i sju år.

4. Ändamål
Vi använder de uppgifter du ger oss för olika ändamål.

Leverans
Uppgifterna du lämnar behövs för att kunna genomföra din order. I en del fall lämnar vi uppgifter vidare till så kallad ”tredje part”, för att säkerställa att din order hanteras på bästa sätt. Det gör vi för att kunna säkerställa leverans.

Reklam
Att godkänna att vi skickar reklam via e-post och sociala medier, är ett bekvämt sätt för dig att hålla dig uppdaterad om våra produkter och vår service.

Nyhetsbrev och SMS
Genom att registrera dig för våra nyhetsmail och SMS kan du vara säker på att alltid få ta del av erbjudanden, rabatter och nyheter. Samtliga nyhetsmail och SMS innehåller en länk med vilken du när som helst kan avsäga dig fler mail och SMS-meddelanden.

Frågor
Har du frågor om ex. din leverans kan du ställa dessa via ett kontaktformulär där du ombeds att lämna en del uppgifter. Du väljer själv vilken information du skickar till oss och informationen sparas endast så länge som det behövs för att vi ska kunna besvara dina frågor fullt ut. Vi vill självklart hjälpa dig på bästa möjliga sätt.

Platsdata
För att kunna ge dig bra service behöver vi ibland tillgång till din platsdata (GPS). Blir det aktuellt ber vi alltid först om din tillåtelse.
 
5. Tredje part
Ibland kan vi dela med oss av data till företag vi samarbetar med, så kallad tredje part, för att kunna genomföra din order.
5.1 Tjänster för navigation och kartbildsfoto, som t.ex. Google Maps, kan behandla och lagra platsdata. Det finns möjlighet för Google och Apple att använda denna data, vilket Viola Design inte kan påverka. Vill du veta mer om detta hänvisar vi till respektive företags integritetspolicy.
5.2 När du gör en order eller registrerar dig hos oss, delar vi vid behov med oss av den data som är länkad till ditt användarnamn, till tredje part. Detta görs endast om det krävs för att uppfylla vårt avtal med dig eller om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Vid t.ex. misstänkt bedrägeri eller missbruk av vår site, kan vi lämna ut personliga data till ansvariga myndigheter.
5.3 För att kunna optimera vår webbsida och göra den så enkel att använda och så personlig som möjligt, använder vi oss av statistikverktyg som t.ex. Google Analytics, som undersöker hur du använder siten. Självklart har vi noggrant utformade avtal med företagen som tillhandahåller dessa tjänster/verktyg, som säkerställer att användarens personliga integritet inte kränks och att t.ex. IP-adresser anonymiseras.

6. Tredje land
En del av de företag vi samarbetar med är baserade i länder utanför EU. Lagarna i dessa länder ger inte alltid samma skydd för personuppgifter som EU:s bestämmelser och därför har vi ingått avtal med företagen där de åtar sig att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.

7. Cookies
Vi använder cookies för att optimera webbsidan och din upplevelse där.

För ett antal funktioner på våra webbplatser, till exempel på beställningsformuläret använder vi en “sessions-ID”, eller tillfälliga cookies, för att vi ska kunna sända rätt webbsidor till användaren. Det betyder att vår server sänder en så kallad “sessionscookie” med ett unikt ID-nummer till din dator varje gång du besöker vår webbplats. Utan en sådan skulle du till exempel inte kunna gå tillbaka till din beställning utan att fylla i alla dina uppgifter igen. En sessionscookie sparas inte på din dator och den är aktiv bara tills du stänger av datorn. Den här typen av cookie används endast för att säkerställa att vår webbplats fungerar som den ska. Den ger oss inga uppgifter om dig som användare och det är ingen risk att den smittar din dator med något programvaruvirus.

8. Tredje parts webbsidor
Vår webbsida kan innehålla länkar till andra webbsidor. Vi kan inte påverka dessa webbsidor och inte heller garantera att företagen som äger dem hanterar data på samma säkra sätt som vi gör. Därför rekommenderar vi att du läser deras integritetspolicy innan du använder sidorna.

9. Uppdatering av integritetspolicy
För att kunna hålla dig informerad om hanteringen av persondata kan vi komma att behöva uppdatera vår integritetspolicy och rekommenderar därför att du läser den regelbundet.

10. Granska, ändra, ta bort data eller ställa frågor?
Du kan begära att få granska, ändra, ta bort eller överföra den data vi har om dig. Du kan t.ex. kontrollera att dina uppgifter är korrekta. Vill du veta vilken data du gett oss tillåtelse att använda, eller vill du att vi ska sluta behandla alt. begränsa behandlingen av data, kan du begära detta. Det betyder att om du gett ditt samtycke kan du ta tillbaka det när du önskar. Vill du veta hur detta går till eller om du har frågor om Viola Designs integritetspolicy, är du välkommen att kontakta ansvarig för vår datahantering. Skicka ett e-mejl till info@violadesign.nu eller ett brev till:
Viola Design
Att: Ewa Bäckström
Österlånggatan 12
291 33 Kristianstad

11. Klagomål
Är du missnöjd med hur vi hanterar persondata är du välkommen att kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till myndigheter som utövar tillsyn över hantering av persondata.

Viola Design Österlånggatan 12 Kristianstad